yeezy boost 350 v2 confirmed app info adidas yeezy 350 boost v2 november 23 releases adidas yeezy boost 350 v2 black red release date update adidas yeezy boost 350 v2 black red adidas yeezy boost 350 v2 blackred drops tomorrow adidas yeezy boost 350 v2 red green copper early links adidas Yeezy Boost 350 V2 Glow in the Dark buy black friday yeezy boost 350 v2 yeezy 350 v2 drop black friday yeezy mafia atakuje ponownie adidas yeezy adidas yeezy boost 350 v2 black red toddler sizes adidas yeezy boost 350 v2 black red release date adidas yeezy boost 350 v2 black friday adidas yeezy boost 350 v2 black friday adidas yeezy adidas yeezy boost 350 v2 core blackred early links adidas yeezy boost 350 v2 zebra 2892 adidas Yeezy 350 Boost V2 Beluga Solar Red adidas yeezy boost v2 350 black white red

Легенда

– Целосно ги исполнува критериумите на анализата
– Генерално ги исполнува критериумите на анализата, но со забелешки (види Препораки за законот)
– Не ги исполнува критериумите на анализата
– Не ги исполнува критериумите на анализата иако во одреден дел тие се исполнети
Закон Уредување на материјата Цел Обем Согласност Рок на чување Технички и организациски мерки Поврзаност со други правни прописи Исклучоци Преземање Препораки Контролор
Закон за супервизија во осигурувањето Осигурителна компанија
Закон за задолжително осигурување во сообраќајот Осигурителна компанија
Закон за пензиското и инвалидското осигурување Фонд за ПИО
Закон за здравствено осигурување ФЗОМ
Закон за евиденциите од областа на здравството Здравствени установи
Закон за здравствена заштита Здравствени установи
Закон за заштита на правата на пациентите Здравствени установи
Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата Авто школа, МВР
Закон за безбедност и здравје при работа Здравствени установи, работодавач
Закон за работните односи АВРМ, ФПИО,ФЗО, работодавач
Закон за евиденциите од областа на трудот АВРМ, ФПИО,ФЗО, работодавач
Закон за вработување и осигурување во случај на невработеност АВРМ
Закон за задолжително капитално пензиско осигурување Пензиски друштва
Закон за државните службеници МОН
Закон за јавните службеници МОН
Закон за домување Заедница на сопственици
Закон за катастар на недвижности Агенција за катастар на недвижности
Закон за матичната евиденција Управа за водење матични книги
Закон за основно образование Основно училиште
Закон за средно образование Средно училиште
Закон за високо образование Високо образовна институција
Закон за образование на возрасни Центар за образование на возрасни
Закон за педофилија ЈУ Завод за социјални дејности
Закон за социјалната заштита Установи за социјална заштита
Закон за игрите на среќа и забавните игри Приредувач на наградна игра
Закон за енергетика Оператори на системи
Закон за управување со движењето на предметите во судовите Судовите
Закон за извршување Правни лица
Закон за парничната постапка Судовите
Закон за платен промет Носител на платен промет
Закон за медиуми Медиум
Закон за даночната постапка УЈП
Закон за спречување на перење пари и финансирање тероризам Финансиски субјекти
Закон за банките
Закон за електронските комуникации
air jordan 8 aqua black friday 2015 air jordan 8 air jordan 9 air jordan 9 air jordan 9 air jordan 9 black red white 2016 release air jordan 9 air jordan 9 product pol 7383 Buty koszykarskie Hyperdunk 2015 PRM.html product pol 5467 Hyperdunk 2013.html nike hyperdunk 2013 product pol 8040 Buty koszykarskie Hyperdunk 2015 Low Limited.html nike hyperdunk 2015 low nike air foamposite pro nike air foamposite pro nike air foamposite pro nike air foamposite pro pure platinum nike air foamposite one usa pierwsze zdjecia nike air foamposite one olympic product pol 6791 Buty koszykarskie Air Foamposite Pro.html
adidas eqt black pack release info adidas originals eqt black pack adidas originals eqt black pack adidas eqt support black pack releasing soon where to buy adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv primeknit zebra new images adidas eqt support adv primeknit zebra now available adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv primeknit zebra release date adidas eqt support adv primeknit zebra release date adidas eqt support adv primeknit zebra ba7496 adidas eqt support adv pk zebra primeknit adidas eqt support ultra boost turbo red white adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support adv black turbo red adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support ultra whiteturbo adidas originals eqt support 93 camo turbo red adidas eqt running support 93 primeknit og colorway adidas eqt running support 93 primeknit white teal chartreuse red black