yeezy boost 350 v2 confirmed app info adidas yeezy 350 boost v2 november 23 releases adidas yeezy boost 350 v2 black red release date update adidas yeezy boost 350 v2 black red adidas yeezy boost 350 v2 blackred drops tomorrow adidas yeezy boost 350 v2 red green copper early links adidas Yeezy Boost 350 V2 Glow in the Dark buy black friday yeezy boost 350 v2 yeezy 350 v2 drop black friday yeezy mafia atakuje ponownie adidas yeezy adidas yeezy boost 350 v2 black red toddler sizes adidas yeezy boost 350 v2 black red release date adidas yeezy boost 350 v2 black friday adidas yeezy boost 350 v2 black friday adidas yeezy adidas yeezy boost 350 v2 core blackred early links adidas yeezy boost 350 v2 zebra 2892 adidas Yeezy 350 Boost V2 Beluga Solar Red adidas yeezy boost v2 350 black white red

ЗАКОН ЗА БАНКИ

Правна анализа на законот

  1. Назив на закон и број на Службен весник (последна измена или дополнување)

Закон за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2007, 90/2009, 67/2010, 26/2013 и 15/2015.

  1. Дали законот предвидува собирање на лични податоци и во која форма? (евиденција, регистар, база)

Не.

  1. За која цел е предвидено собирањето на личните податоци? Дали целта е јасна?

Вршење на банкарски услуги.

Нејаснотиите со кои се соочуваат граѓаните се најчесто поврзани со дефинирање на Поврзани лица кои согласно овој закон се две или повеќе лица кои претставуваат единствен ризик, бидејќи едно од нив директно или индиректно остварува контрола во другото или во другите лица и не се поврзани преку контрола,  но претставуваат единствен ризик, бидејќи се меѓусебно поврзани на тој начин што финансиските проблеми кај едното од нив може да предизвика проблеми во отплата на обврските на друго и/или на другите лица. Две физички лица се сметаат за поврзани доколку едното физичко лице е брачен другар или лице со кое живее во вонбрачна заедница, дете или посвоено дете, родител или лице под старателство на другото физичко лице.

Со последните измени на Законот за банките, ако податоците се даваат на Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување на Република Македонија и Фондот за здравствено осигурување на Македонија, за потребите на вршење на работите од нивните надлежности и во согласност со прописите за заштита на личните податоци, само доколку банка склучи меморандум за соработка со овие институции, со кој се регулира начинот на достапност на податоците.

Пред се е спорен самиот пристап како активност, а потоа и основот кој тоа го дозволува.

Предвиденото потпишување Меморандуми за соработка со институциите за да може да добијат податоци е спорно бидејќи Меморандумот ја нема правната сила да дозволи вакво нешто, тој не е документ врз основа на кој оние најзасегнатите – граѓаните може да остварат право или пак да се побунат. Ова ја става под знак прашалник сериозноста на банките, особено заради фактот што банкарската тајна, повеќе не е тајна, туку со исклучок тајната се открива на институциите.

  1. Кои категории на лични податоци се предвидени? Дали обемот одговара на целта?

Нема точно определнни категории на лични податоци.

  1. Кој првично ги собира податоците? (компанија, институција)

Банките.

  1. Дали за некоја категорија на лични податоци е предвидена согласност од субјектот за нивна обработка?

Не.

  1. Дали се предвидени јасни и конкретни рокови на чување на личните податоци?

Не.

  1. Дали постои посебен член за заштита на личните податоци кој јасно укажува на примена на технички и организациски мерки?

Постои член кој ја дефинира банкарската тајна, а согласно кој документите, податоците и информациите кои се стекнати при вршење на банкарски и други финансиски активности за поединечни лица и трансакции со поединечни лица, како и за депозитите на поединечни лица претставуваат банкарска тајна која банката е должна да ја заштити и чува.

  1. Дали обработката на податоците предвидена во овој закон е или треба да е поврзана и со примена на друг закон?

Закон за спречување перење пари и финансирање тероризам.

  1. Дали постојат исклучоци за обработка на чувствителни лични податоци? (ЕМБГ, биометрија, видео надзор)

ЕМБГ, податоци за трансакциска сметка.

 

Препорака за законот / Преземи го законот .pdf / Назад до анализите

air jordan 8 aqua black friday 2015 air jordan 8 air jordan 9 air jordan 9 air jordan 9 air jordan 9 black red white 2016 release air jordan 9 air jordan 9 product pol 7383 Buty koszykarskie Hyperdunk 2015 PRM.html product pol 5467 Hyperdunk 2013.html nike hyperdunk 2013 product pol 8040 Buty koszykarskie Hyperdunk 2015 Low Limited.html nike hyperdunk 2015 low nike air foamposite pro nike air foamposite pro nike air foamposite pro nike air foamposite pro pure platinum nike air foamposite one usa pierwsze zdjecia nike air foamposite one olympic product pol 6791 Buty koszykarskie Air Foamposite Pro.html
adidas eqt black pack release info adidas originals eqt black pack adidas originals eqt black pack adidas eqt support black pack releasing soon where to buy adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv primeknit zebra new images adidas eqt support adv primeknit zebra now available adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv primeknit zebra release date adidas eqt support adv primeknit zebra release date adidas eqt support adv primeknit zebra ba7496 adidas eqt support adv pk zebra primeknit adidas eqt support ultra boost turbo red white adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support adv black turbo red adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support ultra whiteturbo adidas originals eqt support 93 camo turbo red adidas eqt running support 93 primeknit og colorway adidas eqt running support 93 primeknit white teal chartreuse red black