yeezy boost 350 v2 confirmed app info adidas yeezy 350 boost v2 november 23 releases adidas yeezy boost 350 v2 black red release date update adidas yeezy boost 350 v2 black red adidas yeezy boost 350 v2 blackred drops tomorrow adidas yeezy boost 350 v2 red green copper early links adidas Yeezy Boost 350 V2 Glow in the Dark buy black friday yeezy boost 350 v2 yeezy 350 v2 drop black friday yeezy mafia atakuje ponownie adidas yeezy adidas yeezy boost 350 v2 black red toddler sizes adidas yeezy boost 350 v2 black red release date adidas yeezy boost 350 v2 black friday adidas yeezy boost 350 v2 black friday adidas yeezy adidas yeezy boost 350 v2 core blackred early links adidas yeezy boost 350 v2 zebra 2892 adidas Yeezy 350 Boost V2 Beluga Solar Red adidas yeezy boost v2 350 black white red

ЗАКОН ЗА ЕВИДЕНЦИИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО

Правна анализа на законот

  1. Назив на закон и број на Службен весник (последна измена или дополнување)

Закон за евиденциите во областа на здравството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2009; 53/2011 и 164/2013)

  1. Дали законот предвидува собирање на лични податоци и во која форма? (евиденција, регистар, база)

Со законот е предвидено собирање на лични податоци во следниве форми:

Евиденции од областа на здравството – електронска и хартиена

Основна медицинска документација.

  1. За која цел е предвидено собирањето на личните податоци? Дали целта е јасна?

Остварување на правото на здравствена заштита.

  1. Кои категории на лични податоци се предвидени? Дали обемот одговара на целта?

Основната медицинска документација содржи:

– лични податоци за поединецот – ЕМБГ; датум на раѓање; пол; име и презиме; име на еден од родителите; припадност на етничка заедница, вероисповест, брачна состојба; образование, занимање; датум на смрт; адреса на постојано живење, место, општина; занимање; статус во вработувањето (економски статус) и основ за здравствено осигурување;
– медицински податоци – податоци за здравствена состојба (дијагноза, датум на посета, планираните посети, број на лекарот, терапија, упатување, причина за привремена неспособност за работа, причина за смрт причина за обработка и социјална анамнеза на семејството) и

– податоци за медицинска нега и други податоци што се поврзани со грижата за пациентот (исхрана и слично).

Во основната медицинска документација влегуваат и наоди, изјави, мислења и други документи поврзани со здравствената состојба и укажаната здравствена заштита.

  1. Кој првично ги собира податоците? (компанија, институција)

Здравствени установи

Министерство за здравство

Фонд за здравствено осигурување

  1. Дали за некоја категорија на лични податоци е предвидена согласност од субјектот за нивна обработка?

Член 22 – Обработката на личните податоци е дозволена ако поединецот претходно бил запознаен и не се спротивставил на тоа.

  1. Дали се предвидени јасни и конкретни рокови на чување на личните податоци?

Во здравствените установи основната медицинска документација се чува 15 години од последното внесување податоци.

Здравствениот картон и историјата на болеста се чува 15 години по смртта на болниот.

Стоматолошкиот картон се чува трајно.

Здравствените установи се должни да ја водат и чуваат основната медицинска документација во електронска форма во согласност со со овој закон.

Во Институтот за јавно здравје на Република Македонија и во регионалните центри за јавно здравје, обработените податоци со анализи и со извештаи се чуваат трајно во електронска форма.

  1. Дали постои посебен член за заштита на личните податоци кој јасно укажува на примена на технички и на организациски мерки?

Не експлицитно, но во повеќе членови се регулира материјата.

  1. Дали обработката на податоците предвидена во овој закон е или треба да е поврзана и со примена на друг закон?

Закон за здравствена заштитач

Закон за заштита на правата на пациентите.

  1. Дали постојат исклучоци за обработка на чувствителни лични податоци? (ЕМБГ, биометрија, видеонадзор)

Здравствени податоци.

 

Препораки за законот / Преземи го законот .pdf / Назад до анализите

air jordan 8 aqua black friday 2015 air jordan 8 air jordan 9 air jordan 9 air jordan 9 air jordan 9 black red white 2016 release air jordan 9 air jordan 9 product pol 7383 Buty koszykarskie Hyperdunk 2015 PRM.html product pol 5467 Hyperdunk 2013.html nike hyperdunk 2013 product pol 8040 Buty koszykarskie Hyperdunk 2015 Low Limited.html nike hyperdunk 2015 low nike air foamposite pro nike air foamposite pro nike air foamposite pro nike air foamposite pro pure platinum nike air foamposite one usa pierwsze zdjecia nike air foamposite one olympic product pol 6791 Buty koszykarskie Air Foamposite Pro.html
adidas eqt black pack release info adidas originals eqt black pack adidas originals eqt black pack adidas eqt support black pack releasing soon where to buy adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv primeknit zebra new images adidas eqt support adv primeknit zebra now available adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv primeknit zebra release date adidas eqt support adv primeknit zebra release date adidas eqt support adv primeknit zebra ba7496 adidas eqt support adv pk zebra primeknit adidas eqt support ultra boost turbo red white adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support adv black turbo red adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support ultra whiteturbo adidas originals eqt support 93 camo turbo red adidas eqt running support 93 primeknit og colorway adidas eqt running support 93 primeknit white teal chartreuse red black