yeezy boost 350 v2 confirmed app info adidas yeezy 350 boost v2 november 23 releases adidas yeezy boost 350 v2 black red release date update adidas yeezy boost 350 v2 black red adidas yeezy boost 350 v2 blackred drops tomorrow adidas yeezy boost 350 v2 red green copper early links adidas Yeezy Boost 350 V2 Glow in the Dark buy black friday yeezy boost 350 v2 yeezy 350 v2 drop black friday yeezy mafia atakuje ponownie adidas yeezy adidas yeezy boost 350 v2 black red toddler sizes adidas yeezy boost 350 v2 black red release date adidas yeezy boost 350 v2 black friday adidas yeezy boost 350 v2 black friday adidas yeezy adidas yeezy boost 350 v2 core blackred early links adidas yeezy boost 350 v2 zebra 2892 adidas Yeezy 350 Boost V2 Beluga Solar Red adidas yeezy boost v2 350 black white red

ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

 Правна анализа на законот

  1. Назив на закон и број на Службен весник (последна измена или дополнување)

Закон за здравственото осигурување – („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014)

  1. Дали законот предвидува собирање лични податоци и во која форма? (евиденција, регистар, база)

Законот предвидува собирање лични податоци во следниве форми:

Евиденција од областа на здравственото осигурување;

Електронска здравствена картичка.

  1. За која цел е предвидено собирањето на личните податоци? Дали целта е јасна?

Остварување на правата од здравствено осигурување.

  1. Кои категории на лични податоци се предвидени? Дали обемот одговара на целта?

Обемот на личните податоци што се собираат за целите на издавање и водење на електронската здравствена картичка е дефиниран во Правилникот за формата и содржината на картичката за здравствено осигурување и за начинот на нејзиното издавање, водење, користење и доказот за платен придонес за задолжително здравствено осигурување, донесен од ФЗОМ.

При издавањето, картичката ги содржи следните податоци: име и презиме (македонска кирилица, латиница), ЕЗБО, временска валидност, сериски број на картичката, основа за осигурување, ЕМБГ, пол, датум на раѓање, статус на осигурени/осигурено лица и траење на задолжителното здравствено осигурување.

Картичката може да содржи и податоци за: татково име, ЕЗБО на носителот на осигурувањето, место и држава на раѓање, податоци за крвен дарител, факсимили на избраните лекари.

Со оглед на фактот дека обработката на личните податоци треба да има законска основа, обемот, односно, категориите на лични податоци за издавање на картичката треба да биде предвиден во Законот за здравствено осигурување, а сето останато да остане регулирано со Правилникот. Законот за здравствено осигурување треба да ги дефинира категориите на лични податоци во евиденциите од областа на здравственото осигурување.

  1. Кој првично ги собира податоците? (компанија, институција)

Фонд за здравствено осигурување.

  1. Дали за некоја категорија на лични податоци е предвидена согласност од субјектот за нивна обработка?

Не.

  1. Дали се предвидени јасни и конкретни рокови на чување на личните податоци?

Не.

  1. Дали постои посебен член за заштита на личните податоци кој јасно укажува на примена на технички и организациски мерки?

Не. Вметнувањето на одредби за примена на технички и организациски мерки за заштита на личните податоци во Законот е потребна.

  1. Дали обработката на податоците предвидена во овој закон е или треба да е поврзана и со примена на друг закон?

Закон за здравствена заштита.

  1. Дали постојат исклучоци за обработка на чувствителни лични податоци? (ЕМБГ, биометрија, видеонадзор)

Здравствени податоци.

 

Препораки за законот / Преземи го законот .pdf / Назад до анализите

air jordan 8 aqua black friday 2015 air jordan 8 air jordan 9 air jordan 9 air jordan 9 air jordan 9 black red white 2016 release air jordan 9 air jordan 9 product pol 7383 Buty koszykarskie Hyperdunk 2015 PRM.html product pol 5467 Hyperdunk 2013.html nike hyperdunk 2013 product pol 8040 Buty koszykarskie Hyperdunk 2015 Low Limited.html nike hyperdunk 2015 low nike air foamposite pro nike air foamposite pro nike air foamposite pro nike air foamposite pro pure platinum nike air foamposite one usa pierwsze zdjecia nike air foamposite one olympic product pol 6791 Buty koszykarskie Air Foamposite Pro.html
adidas eqt black pack release info adidas originals eqt black pack adidas originals eqt black pack adidas eqt support black pack releasing soon where to buy adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv primeknit zebra new images adidas eqt support adv primeknit zebra now available adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv primeknit zebra release date adidas eqt support adv primeknit zebra release date adidas eqt support adv primeknit zebra ba7496 adidas eqt support adv pk zebra primeknit adidas eqt support ultra boost turbo red white adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support adv black turbo red adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support ultra whiteturbo adidas originals eqt support 93 camo turbo red adidas eqt running support 93 primeknit og colorway adidas eqt running support 93 primeknit white teal chartreuse red black