yeezy boost 350 v2 confirmed app info adidas yeezy 350 boost v2 november 23 releases adidas yeezy boost 350 v2 black red release date update adidas yeezy boost 350 v2 black red adidas yeezy boost 350 v2 blackred drops tomorrow adidas yeezy boost 350 v2 red green copper early links adidas Yeezy Boost 350 V2 Glow in the Dark buy black friday yeezy boost 350 v2 yeezy 350 v2 drop black friday yeezy mafia atakuje ponownie adidas yeezy adidas yeezy boost 350 v2 black red toddler sizes adidas yeezy boost 350 v2 black red release date adidas yeezy boost 350 v2 black friday adidas yeezy boost 350 v2 black friday adidas yeezy adidas yeezy boost 350 v2 core blackred early links adidas yeezy boost 350 v2 zebra 2892 adidas Yeezy 350 Boost V2 Beluga Solar Red adidas yeezy boost v2 350 black white red

ЗАКОН ЗА ЕВИДЕНЦИИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ТРУДОТ

 Правна анализа на законот

  1. Назив на закон и број на Службен весник (последна измена или дополнување)

Закон за евиденциите во областа на трудот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2004; 102/2008; 17/2011; 166/2012 и 11/2013)

  1. Дали законот предвидува собирање лични податоци и во која форма? (евиденција, регистар, база)

Законот предвидува собирање лични податоци во следниве форми:

Евиденција на корисници на јавни средства од Агенцијата за вработување;

Евиденција за вработените работници;

Евиденција на невработените лица и други лица кои бараат работа;

Евиденција за плати;

Евиденција за повредите при работа;

Евиденција за штрајкови;

Евиденција за државјаните на Република Македонија на работа во странство;

Евиденција за понудата на странски работодавци за вработување на државјани од Република Македонија во странство;

Евиденција за странски државјани и лица без државјанство вработени во Република Македонија;

Евиденција за осигурениците и за осигурените лица од здравственото осигурување;

Евиденција на членовите на семејството на државјани на Република Македонија на работа во странство – корисници на здравствена заштита;

Евиденција за корисниците на права од инвалидското осигурување.

  1. За која цел е предвидено собирањето на личните податоци? Дали целта е јасна?

Остварување права од работните односи.

  1. Кои категории на лични податоци се предвидени? Дали обемот одговара на целта?

Категориите на лични податоци се детално утврдени за секоја евиденција одделно.

Практиката укажува на собирање фотокопија од лична карта кај повеќе евиденции од наведените, а не е предвидена со овој закон што не е во согласнот со начелата за заштита на личните податоци.

  1. Кој првично ги собира податоците? (компанија, институција)

Агенција за вработување на РМ;

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување;

Фонд за здравствено осигурување;

Работодавец.

  1. Дали за некоја категорија на лични податоци е предвидена согласност од субјектот за нивна обработка?

Не, иако дел од податоците за контакт можат да бидат опционални.

Етничката припадност треба да биде податок кој вработениот опционално ќе го дава.

  1. Дали се предвидени јасни и конкретни рокови на чување на личните податоци?

Да. Евиденциите за вработените лица и евиденциите за плати се чуваат трајно, но за останатите евиденции кои содржат лични податоци потребно е поврзување со законот за архивско работење.

  1. Дали постои посебен член за заштита на личните податоци кој јасно укажува на примена на технички и организациски мерки?

Не. Потребно е вметнување на член како што е тоа уредено во Законот за работните односи.

„Личните податоци на работниците можат да се собираат, обработуваат, употребуваат и доставуваат на трети лица само ако е тоа определено со овој или друг закон или ако е тоа потребно заради остварување на правата и на обврските од работниот однос или во врска со работниот однос.

Личните податоци на работниците може да ги собира, обработува, употребува и доставува на трети лица само работодавецот или работникот, кого работодавецот за тоа посебно го овластил.

Личните податоци на работниците, за чие собирање не постои повеќе законска основа, мораат веднаш да се избришат и да престанат да се употребуваат.

Одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член се однесуваат и за личните податоци на кандидатите за вработување.“

Потребно е допрецизирање на примената на технички и организациски мерки за тајност и заштита на личните податоци заради регулирање на авторизацијата на пристапот до личните податоци на вработените.

  1. Дали обработката на податоците предвидена во овој закон е или треба да е поврзана и со примена на друг закон?

Закон за работните односи;

Закон за архивско работење;

Закон за облигационите односи.

  1. Дали постојат исклучоци за обработка на чувствителни лични податоци? (ЕМБГ, биометрија, видеонадзор)

Да. ЕМБГ е задолжителен елемент во неколу евиденции, а се предвидува и обработка на здравствени податоци.

Етничката припадност треба да биде податок кој вработениот опционално ќе го дава.

 

Препораки за законот / Преземи го законот .pdf / Назад до анализите

air jordan 8 aqua black friday 2015 air jordan 8 air jordan 9 air jordan 9 air jordan 9 air jordan 9 black red white 2016 release air jordan 9 air jordan 9 product pol 7383 Buty koszykarskie Hyperdunk 2015 PRM.html product pol 5467 Hyperdunk 2013.html nike hyperdunk 2013 product pol 8040 Buty koszykarskie Hyperdunk 2015 Low Limited.html nike hyperdunk 2015 low nike air foamposite pro nike air foamposite pro nike air foamposite pro nike air foamposite pro pure platinum nike air foamposite one usa pierwsze zdjecia nike air foamposite one olympic product pol 6791 Buty koszykarskie Air Foamposite Pro.html
adidas eqt black pack release info adidas originals eqt black pack adidas originals eqt black pack adidas eqt support black pack releasing soon where to buy adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv primeknit zebra new images adidas eqt support adv primeknit zebra now available adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv primeknit zebra release date adidas eqt support adv primeknit zebra release date adidas eqt support adv primeknit zebra ba7496 adidas eqt support adv pk zebra primeknit adidas eqt support ultra boost turbo red white adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support adv black turbo red adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support ultra whiteturbo adidas originals eqt support 93 camo turbo red adidas eqt running support 93 primeknit og colorway adidas eqt running support 93 primeknit white teal chartreuse red black