yeezy boost 350 v2 confirmed app info adidas yeezy 350 boost v2 november 23 releases adidas yeezy boost 350 v2 black red release date update adidas yeezy boost 350 v2 black red adidas yeezy boost 350 v2 blackred drops tomorrow adidas yeezy boost 350 v2 red green copper early links adidas Yeezy Boost 350 V2 Glow in the Dark buy black friday yeezy boost 350 v2 yeezy 350 v2 drop black friday yeezy mafia atakuje ponownie adidas yeezy adidas yeezy boost 350 v2 black red toddler sizes adidas yeezy boost 350 v2 black red release date adidas yeezy boost 350 v2 black friday adidas yeezy boost 350 v2 black friday adidas yeezy adidas yeezy boost 350 v2 core blackred early links adidas yeezy boost 350 v2 zebra 2892 adidas Yeezy 350 Boost V2 Beluga Solar Red adidas yeezy boost v2 350 black white red

ЗАКОН ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

 Правна анализа на законот

 1. Назив на закон и број на Службен весник (последна измена или дополнување)

Закон за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014)

 1. Дали законот предвидува собирање на лични податоци и во која форма? (евиденција, регистар, база)

Геодетско катастарски информационен систем.

Имотен лист.

 1. За која цел е предвидено собирањето на личните податоци? Дали целта е јасна?

Уредување на катастарски работи.

 1. Кои категории на лични податоци се предвидени? Дали обемот одговара на целта?

Категориите на податоци кои се собираат во ГКИС не се јасно дефинирани.

Категории на податоци кои се собираат во Имотен лист:

– катастарските парцели, згради, посебни и заеднички делови на згради и други објекти, носителите на правата на недвижностите со нивните адресни податоци, како и податоци за ЕМБГ, односно ЕМБС, правото на сопственост и други стварни права на недвижностите, како и други права чие запишување е утврдено со закон, правниот основ на запишувањето, дата и час на запишувањето и број на предметот по кој е извршено запишувањето, висината на побарувањето што се обезбедува со заложното право, предбележувањата и прибележувањата.

 1. Кој првично ги собира податоците? (компанија, институција)

Агенција за катастар на недвижности.

 1. Дали за некоја категорија на лични податоци е предвидена согласност од субјектот за нивна обработка?

Не.

 1. Дали се предвидени јасни и конкретни рокови на чување на личните податоци?

Само за видео надзор – 30 дена.

 1. Дали постои посебен член за заштита на личните податоци кој јасно укажува на примена на технички и организациски мерки?

Агенцијата презема правни, организациони и технолошки постапки и мерки за заштита на податоците од ГКИС, со кои се спречува нелегално прибирање, обработка, чување, користење или пренос на податоците, случајна или намерна измена или уништување на податоците, како и нелегално изнесување на податоците надвор од Агенцијата.

Информатичката инфраструктура на Агенцијата обезбедува строго контролиран пристап до ГКИС, со различен степен на дозволен пристап.

Податоците од ГКИС се користат само за намената за којашто се издадени без промена на формата и содржината.

Податоците од ГКИС заинтересираните субјекти може да ги користат и за формирање на нови производи со додадена вредност во комерцијални цели.

Начинот на користење на податоците од ставот (2) на овој член се уредува со посебен договор кој го склучува директорот на Агенцијата со лицата кои раководат со заинтересираните субјекти.

 1. Дали обработката на податоците предвидена во овој закон е или треба да е поврзана и со примена на друг закон?

Закон за домување.

 1. Дали постојат исклучоци за обработка на чувствителни лични податоци? (ЕМБГ, биометрија, видео надзор)

ЕМБГ.

 1. Дали ДЗЛП има дадено мислење по однос на законот и дали е тоа мислење земено предвид?

По дадено мислење на ДЗЛП, во член 155 е предвидена анонимизација на ЕМБГ кога истиот се издава на трето лице.

 

Препораки за законот / Преземи го законот .pdf / Назад до анализите

air jordan 8 aqua black friday 2015 air jordan 8 air jordan 9 air jordan 9 air jordan 9 air jordan 9 black red white 2016 release air jordan 9 air jordan 9 product pol 7383 Buty koszykarskie Hyperdunk 2015 PRM.html product pol 5467 Hyperdunk 2013.html nike hyperdunk 2013 product pol 8040 Buty koszykarskie Hyperdunk 2015 Low Limited.html nike hyperdunk 2015 low nike air foamposite pro nike air foamposite pro nike air foamposite pro nike air foamposite pro pure platinum nike air foamposite one usa pierwsze zdjecia nike air foamposite one olympic product pol 6791 Buty koszykarskie Air Foamposite Pro.html
adidas eqt black pack release info adidas originals eqt black pack adidas originals eqt black pack adidas eqt support black pack releasing soon where to buy adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv primeknit zebra new images adidas eqt support adv primeknit zebra now available adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv primeknit zebra release date adidas eqt support adv primeknit zebra release date adidas eqt support adv primeknit zebra ba7496 adidas eqt support adv pk zebra primeknit adidas eqt support ultra boost turbo red white adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support adv black turbo red adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support ultra whiteturbo adidas originals eqt support 93 camo turbo red adidas eqt running support 93 primeknit og colorway adidas eqt running support 93 primeknit white teal chartreuse red black