yeezy boost 350 v2 confirmed app info adidas yeezy 350 boost v2 november 23 releases adidas yeezy boost 350 v2 black red release date update adidas yeezy boost 350 v2 black red adidas yeezy boost 350 v2 blackred drops tomorrow adidas yeezy boost 350 v2 red green copper early links adidas Yeezy Boost 350 V2 Glow in the Dark buy black friday yeezy boost 350 v2 yeezy 350 v2 drop black friday yeezy mafia atakuje ponownie adidas yeezy adidas yeezy boost 350 v2 black red toddler sizes adidas yeezy boost 350 v2 black red release date adidas yeezy boost 350 v2 black friday adidas yeezy boost 350 v2 black friday adidas yeezy adidas yeezy boost 350 v2 core blackred early links adidas yeezy boost 350 v2 zebra 2892 adidas Yeezy 350 Boost V2 Beluga Solar Red adidas yeezy boost v2 350 black white red

ЗАКОН ЗА СУПЕРВИЗИЈА ВО ОСИГУРУВАЊЕТО

 Правна анализа на законот

 1. Назив на закон и број на Службен весник (последна измена или дополнување)

Закон за супервизија во осигурувањето – („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2002, 98/2002, 79/2007; 88/2008; 67/2010; 44/2011; 112/2011; 188/2013; 30/2014, 43/2014 и 112/2014)

 1. Дали законот предвидува собирање лични податоци и во која форма? (евиденција, регистар, база)

Законот предвидува собирање лични податоци во следниве форми:

База на податоци за осигурениците;

База на податоци за настанати штети;

База на податоци за оценување на осигурително покритие и степен на оштета.

 1. За која цел е предвидено собирањето на личните податоци? Дали целта е јасна?

Вршење на работи од областа на осигурувањето.

 1. Кои категории на лични податоци се предвидени? Дали обемот одговара на целта?

База на податоци на осигуреници – име и презиме, датум и место на раѓање, постојана или привремена адреса на живеење на осигуреникот и назив на друштвото за осигурување, број на полисата, времетраење на осигурувањето, осигурен случај и осигурително покритие.

Обемот на лични податоци одговара на целта предвидена во законот но не соодветствува на реалната слика бидејќи при склучување на договор за осигурување се собира и ЕМБГ на граѓанинот. Обработката на ЕМБГ во оваа ситуација е врз основа на добиена согласност на Дирекцијата за заштита на личните податоци но за комплетно уредување оваа обработка треба да биде предвидена со закон.

База на податоци за настанати штети – име и презиме, датум и место на раѓање, постојана или привремена адреса на живеење и ЕМБГ на лицата инволвирани во настанатата штета, како и истите податоци за сведоците.

 1. Кој првично ги собира податоците? (компанија, институција)

Осигурителна компанија;

Осигурително брокерско друштво;

Застапници во осигурувањето;

Национално биро за осигурување.

 1. Дали за некоја категорија на лични податоци е предвидена согласност од субјектот за нивна обработка?

Не. Согласноста на субјектот на личните податоци треба да биде предвидена за случаите кога податоците треба да бидат дадени од страна на брокерските друштва на НБО за цели на вршење на анализа.

 1. Дали се предвидени јасни и конкретни рокови на чување на личните податоци?

 Да. Член 109 предвидува дека податоците од ќе се чуваат за период од десет години по истекот на договорот за осигурување, или во случај на настанување на штета, десет години по затворањето на случајот. По истекот на гореспоменатиот период, податоците од базата на податоци од ставот 2 на овој член ќе бидат избришани.

 1. Дали постои посебен член за заштита на личните податоци кој јасно укажува на примена на технички и организациски мерки?

 Законот содржи посебен дел – ДОВЕРЛИВОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ во кој се предвидува обемот на лични податоци кои се предмет на обработка како и рокови на чување но истата не прецизира примена на технички и организациски мерки согласно ЗЗЛП.

Вметнувањето на одредби за примена на технички и организациски мерки за заштита на личните податоци во Законот е потребна не само од аспект на внатрешното уредување на работењето на контролорите туку и од аспект на склучувањето на договори со Корисниците, преземањето на податоците од други субјекти (МВР, ФЗОМ, МТСП) и водење на евиденции за овие обработки.

 1. Дали обработката на податоците предвидена во овој закон е или треба да е поврзана и со примена на друг закон?

Закон за задолжително осигурување во сообраќајот.

 1. Дали постојат исклучоци за обработка на чувствителни лични податоци? (ЕМБГ, биометрија, видеонадзор)

Здравствени податоци.

 1. Дали ДЗЛП има дадено мислење по однос на законот и дали е тоа мислење земено предвид?

ДЗЛП има дадена согласност за обработка на ЕМБГ на осигуреникот, Анализа за состојбата во осигурувањето врз основа на извршени инспекциски надзори, Мислење за роковите на чување и давањето на податоци на користење од страна на брокерските друштва.

 

Препораки за законот / Преземи го законот .pdf / Назад до анализите

air jordan 8 aqua black friday 2015 air jordan 8 air jordan 9 air jordan 9 air jordan 9 air jordan 9 black red white 2016 release air jordan 9 air jordan 9 product pol 7383 Buty koszykarskie Hyperdunk 2015 PRM.html product pol 5467 Hyperdunk 2013.html nike hyperdunk 2013 product pol 8040 Buty koszykarskie Hyperdunk 2015 Low Limited.html nike hyperdunk 2015 low nike air foamposite pro nike air foamposite pro nike air foamposite pro nike air foamposite pro pure platinum nike air foamposite one usa pierwsze zdjecia nike air foamposite one olympic product pol 6791 Buty koszykarskie Air Foamposite Pro.html
adidas eqt black pack release info adidas originals eqt black pack adidas originals eqt black pack adidas eqt support black pack releasing soon where to buy adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv primeknit zebra new images adidas eqt support adv primeknit zebra now available adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv primeknit zebra release date adidas eqt support adv primeknit zebra release date adidas eqt support adv primeknit zebra ba7496 adidas eqt support adv pk zebra primeknit adidas eqt support ultra boost turbo red white adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support adv black turbo red adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support ultra whiteturbo adidas originals eqt support 93 camo turbo red adidas eqt running support 93 primeknit og colorway adidas eqt running support 93 primeknit white teal chartreuse red black