yeezy boost 350 v2 confirmed app info adidas yeezy 350 boost v2 november 23 releases adidas yeezy boost 350 v2 black red release date update adidas yeezy boost 350 v2 black red adidas yeezy boost 350 v2 blackred drops tomorrow adidas yeezy boost 350 v2 red green copper early links adidas Yeezy Boost 350 V2 Glow in the Dark buy black friday yeezy boost 350 v2 yeezy 350 v2 drop black friday yeezy mafia atakuje ponownie adidas yeezy adidas yeezy boost 350 v2 black red toddler sizes adidas yeezy boost 350 v2 black red release date adidas yeezy boost 350 v2 black friday adidas yeezy boost 350 v2 black friday adidas yeezy adidas yeezy boost 350 v2 core blackred early links adidas yeezy boost 350 v2 zebra 2892 adidas Yeezy 350 Boost V2 Beluga Solar Red adidas yeezy boost v2 350 black white red

ЗАКОН ЗА ПОСЕБЕН РЕГИСТАР ЗА ЛИЦА ОСУДЕНИ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА ЗА КРИВИЧНИ ДЕЛА ЗА СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА И ПЕДОФИЛИЈА

 Правна анализа на законот

  1. Назив на закон и број на Службен весник (последна измена или дополнување)

Закон за Посебен регистар за лица осудени со правосилна пресуда за кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија („Службен весник на Република Македонија“бр. 11/2012 и 112/2014)

  1. Дали законот предвидува собирање на лични податоци и во која форма? (евиденција, регистар, база)

Регистарот за лица осудени за кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија.

  1. За која цел е предвидено собирањето на личните податоци? Дали целта е јасна?

Обезбедување на заштита на децата од сексуална злоупотреба, педофилија и трговија со малолетни лица преку достапност на информации за лицата кои живеат во нивната околина, а кои се осудени за кривични дела поврзани со сексуална злоупотреба на малолетни лица, педофилија и трговија со малолетно лице.

Вака поставената цел не е во согласност со начелата на заштита на личните податоци од аспект на достапноста на информациите. Праксата во државите каде има воспоставено ваков регистар е достапноста до истиот да биде ограничена, односно пристап до регистрите имаат градинки, училишта, домови за деца, интернати.

  1. Кои категории на лични податоци се предвидени? Дали обемот одговара на целта?

Регистарот ги содржи следниве податоци за лица осудени со правосилна пресуда за кривичните дела:

– име и презиме,

– датум на раѓање,

– адреса на живеење или престојувалиште,

– кривично дело за кое е правосилно осуден,

– висина на казната,

– датум на започнување на издржување на казната,

– датум на прекин на издржување на казната,

– промени во текот на издржување на казната,

– датум на отпуштање на издржување на казна затвор,

– датум на бришење од регистарот,

– фотографија и

– забелешка.

Обемот на податоци содржани во Регистарот би бил соодветен доколку пристапот е ограничен. Во овој случај, кога Регистарот е јавно достапен потребно е намалување на обемот на лични податоци (иницијали, година на раѓање, улица на живеење).

  1. Кој првично ги собира податоците? (компанија, институција)

Министерство за труд и социјална политика

ЈУ Завод за социјални дејности

  1. Дали за некоја категорија на лични податоци е предвидена согласност од субјектот за нивна обработка?

Не.

  1. Дали се предвидени јасни и конкретни рокови на чување на личните податоци?

Доколку лицето не го повтори кривичното дело за кое е осудено или стори друго дело наведено во овој закон во период од десет години по истекот на казната за која е осуден податоците може повеќе да не бидат јавно достапни.

Она што е во спротивност на начелата за заштита на личните податоци е што изземањето од јавниот регистер е на барање на лицето. Контролорот треба да ги изземе податоците по истекот на рокот, без разлика на тоа дали лицето побарало или не.

  1. Дали постои посебен член за заштита на личните податоци кој јасно укажува на примена на технички и организациски мерки?

Не.

  1. Дали обработката на податоците предвидена во овој закон е или треба да е поврзана и со примена на друг закон?

Кривичен законик на РМ.

  1. Дали постојат исклучоци за обработка на чувствителни лични податоци? (ЕМБГ, биометрија, видео надзор)

Да, фотографија.

 

Препораки за законот / Преземи го законот .pdf / Назад до анализите

air jordan 8 aqua black friday 2015 air jordan 8 air jordan 9 air jordan 9 air jordan 9 air jordan 9 black red white 2016 release air jordan 9 air jordan 9 product pol 7383 Buty koszykarskie Hyperdunk 2015 PRM.html product pol 5467 Hyperdunk 2013.html nike hyperdunk 2013 product pol 8040 Buty koszykarskie Hyperdunk 2015 Low Limited.html nike hyperdunk 2015 low nike air foamposite pro nike air foamposite pro nike air foamposite pro nike air foamposite pro pure platinum nike air foamposite one usa pierwsze zdjecia nike air foamposite one olympic product pol 6791 Buty koszykarskie Air Foamposite Pro.html
adidas eqt black pack release info adidas originals eqt black pack adidas originals eqt black pack adidas eqt support black pack releasing soon where to buy adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv primeknit zebra new images adidas eqt support adv primeknit zebra now available adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv primeknit zebra release date adidas eqt support adv primeknit zebra release date adidas eqt support adv primeknit zebra ba7496 adidas eqt support adv pk zebra primeknit adidas eqt support ultra boost turbo red white adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support adv black turbo red adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support ultra whiteturbo adidas originals eqt support 93 camo turbo red adidas eqt running support 93 primeknit og colorway adidas eqt running support 93 primeknit white teal chartreuse red black