yeezy boost 350 v2 confirmed app info adidas yeezy 350 boost v2 november 23 releases adidas yeezy boost 350 v2 black red release date update adidas yeezy boost 350 v2 black red adidas yeezy boost 350 v2 blackred drops tomorrow adidas yeezy boost 350 v2 red green copper early links adidas Yeezy Boost 350 V2 Glow in the Dark buy black friday yeezy boost 350 v2 yeezy 350 v2 drop black friday yeezy mafia atakuje ponownie adidas yeezy adidas yeezy boost 350 v2 black red toddler sizes adidas yeezy boost 350 v2 black red release date adidas yeezy boost 350 v2 black friday adidas yeezy boost 350 v2 black friday adidas yeezy adidas yeezy boost 350 v2 core blackred early links adidas yeezy boost 350 v2 zebra 2892 adidas Yeezy 350 Boost V2 Beluga Solar Red adidas yeezy boost v2 350 black white red

Për nevojat e përgatitjes së analizës juridike për pajtueshmëri të ligjeve të veçanta me Ligjin për mbrojtje të të dhënave personale u definuan katër faza:

 1. Definimi i fushave të aplikimit të Ligjit për mbrojtje të të dhënave personale
 2. Definimi i ligjeve që aplikohen në fushat e definuara.
 3. Përcaktimi i metodologjisë të hulumtimit.
 4. Analiza e përgjigjeve të pyetjeve të përcaktuara me metodologjinë.

Definimi i fushave të aplikimit të Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale.

Definimi i fushave ku aplikimi i Ligjit për mbrojtje të të dhënave personale ka një rëndësi të veçantë për qytetarët u bë në bazë të analizës së pyetjeve më të shpeshta që qytetarët i kanë parashtruar tek DMDHP- ja në periudhën Qershor 2011 – Shtator 2014. Në analizë në mënyrë plotësuese u përfshinë edhe përgjigjet që qytetarët i kanë marrë nga ana e DMDHP që paraqesin një tregues të llojit të veçantë të gjendjeve për secilën fushë në veçanti.

Pas analizës së kryer të pyetjeve të qytetarëve dhe përgjigjeve të DMDHP-së, u definuan 12 fusha për analizë edhe atë: sigurimi, telekomunikimi, gjyqësia dhe siguria, bankat, shëndetësia, mediet, marrëdhëniet e punës, arsimi, banimi, çështjet sociale, veprimi i ndërmarrjeve publike.

 

Definimi i ligjeve që aplikohen në fushat e definuara

Pas definimit të fushave ku aplikimi i Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale ka rëndësi të veçantë për qytetarët, u bë një zbulim i ligjeve që aplikohen në secilën prej fushave të lartpërmendura. U zbuluan gjithsej 35 ligje e pastaj u krijua baza e teksteve të gjithë ligjeve.

 

Përcaktimi i metodologjisë së hulumtimit

Në përcaktimin fillestar të metodologjisë për kryerjen e analizës juridike nevojitej definim i pyetjeve të cilave duhet t’u përgjigjet analiza juridike.

Si bazë për definim të pyetjeve për analizë u morën parimet për mbrojtjen e të dhënave personale në pajtim me të cilat të dhënat personale përpunohen drejtë dhe në pajtim me ligjin, mblidhen për qëllime konkrete, adekuate dhe të përcaktuara me ligj dhe përpunohen në mënyrë që është në pajtim me ato qëllime, adekuate, relevante dhe jo tepër e vëllimshme në raport me qëllimet për të cilat mblidhen dhe përpunohen, të sakta, të plota dhe të azhurnuara sipas nevojës, jo më gjatë seç është e nevojshme të plotësohen qëllimet për të cilat janë mbledhur të dhënat.

U definuan 11 pyetje në bazë të së cilave u krye analiza e 35 ligjeve në 12 fushat.

 1. A parasheh ligji mbledhje të të dhënave personale dhe në cilën formë? (evidencë, regjistër, bazë)
 2. Për cilin qëllim është e paraparë mbledhja e të dhënave personale dhe a është qëllimi i qartë?
 3. A i përshtatet qëllimit vëllimi i të dhënave që përpunohen?
 4. Kush fillimisht i mbledh të dhënat? (kompania, institucioni)
 5. A është paraparë pëlqimi i subjektit për përpunimin e ndonjë kategorie të të dhënave personale?
 6. A janë paraparë afate konkrete dhe të qarta për ruajtjen e të dhënave personale?
 7. A ekziston një nen i veçantë për mbrojtjen e të dhënave personale i cili tregon qartë përdorimin e masave teknike dhe organizative?
 8. Përpunimi i të dhënave i paraparë më këtë ligj, a është ose a duhet të jetë i lidhur edhe me aplikim të ndonjë ligji tjetër?
 9. A ekzistojnë përjashtime për përpunim të të dhënave personale të ndjeshme? (numri i amzës, biometria, video mbikëqyrja)
 10. A ka dhënë mendim DMDHP – ja në lidhje me këtë ligj?
 11. A është marrë parasysh mendimi i DMDHP-së?

 

Analiza e përgjigjeve të pyetjeve të përcaktuara me metodologjinë

Rezultat e analizës që pyetjeve të përcaktuara me metodologjinë janë të prezantuara në dy mënyra:

 1. Përgjigjet e pyetjeve si fakte, gjegjësisht, pohim ose mohim për atë se parimet për mbrojtjen e të dhënave personale janë respektuar dhe
 2. Arsyetim i rregullshmërisë të materies për mbrojtje të të dhënave personale dhe udhëzime dhe propozime për pajtim të plotë të ligjeve të veçanta me Ligjin për mbrojtje të të dhënave personale.

 

Deri në momentin e përgatitjes së raportit, mendimet e dhëna nga ana e DMDHP-së për pajtimin e ligjeve me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale nuk na u dorëzuan, prandaj ato nuk janë të përfshira në analizën juridike.

air jordan 8 aqua black friday 2015 air jordan 8 air jordan 9 air jordan 9 air jordan 9 air jordan 9 black red white 2016 release air jordan 9 air jordan 9 product pol 7383 Buty koszykarskie Hyperdunk 2015 PRM.html product pol 5467 Hyperdunk 2013.html nike hyperdunk 2013 product pol 8040 Buty koszykarskie Hyperdunk 2015 Low Limited.html nike hyperdunk 2015 low nike air foamposite pro nike air foamposite pro nike air foamposite pro nike air foamposite pro pure platinum nike air foamposite one usa pierwsze zdjecia nike air foamposite one olympic product pol 6791 Buty koszykarskie Air Foamposite Pro.html
adidas eqt black pack release info adidas originals eqt black pack adidas originals eqt black pack adidas eqt support black pack releasing soon where to buy adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv primeknit zebra new images adidas eqt support adv primeknit zebra now available adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv primeknit zebra release date adidas eqt support adv primeknit zebra release date adidas eqt support adv primeknit zebra ba7496 adidas eqt support adv pk zebra primeknit adidas eqt support ultra boost turbo red white adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support adv black turbo red adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support ultra whiteturbo adidas originals eqt support 93 camo turbo red adidas eqt running support 93 primeknit og colorway adidas eqt running support 93 primeknit white teal chartreuse red black