yeezy boost 350 v2 confirmed app info adidas yeezy 350 boost v2 november 23 releases adidas yeezy boost 350 v2 black red release date update adidas yeezy boost 350 v2 black red adidas yeezy boost 350 v2 blackred drops tomorrow adidas yeezy boost 350 v2 red green copper early links adidas Yeezy Boost 350 V2 Glow in the Dark buy black friday yeezy boost 350 v2 yeezy 350 v2 drop black friday yeezy mafia atakuje ponownie adidas yeezy adidas yeezy boost 350 v2 black red toddler sizes adidas yeezy boost 350 v2 black red release date adidas yeezy boost 350 v2 black friday adidas yeezy boost 350 v2 black friday adidas yeezy adidas yeezy boost 350 v2 core blackred early links adidas yeezy boost 350 v2 zebra 2892 adidas Yeezy 350 Boost V2 Beluga Solar Red adidas yeezy boost v2 350 black white red

За потребите за изготвување на правната анализа за усогласеност на одделни закони со Законот за заштита на личните податоци беа дефинирани четири фази на:

 1. Дефинирање на области на примена на Законот за заштита на личните податоци
 2. Дефинирање на законите кои се применуваат во дефинираните области
 3. Утврдување на методологија на истражувањето
 4. Анализа на одговорите на прашањата утврдени во методологијата

Дефинирање на области на примена на Законот за заштита на личните податоци

Дефинирањето на областите каде примената на Законот за заштита на личните податоци е од особено значење за граѓаните беше направена врз основа на анализа на најчестите прашања кои граѓаните ги упатиле до ДЗЛП во периодот јуни 2011 – септември 2014 година. Во анализата задолжително беа вклучени и одговорите кои граѓаните ги добиле од ДЗЛП кои претставуваат своевиден показател на состојбите во секоја област одделно.

По направената анализа на прашањата од граѓаните и одговорите од ДЗЛП, дефинирани беа 12 области за анализа и тоа: осигурување, телекомуникации, судство и безбедност, банкарство, здравство, медиуми, работни односи, образование, домување, социјални прашања, дејствување на јавни претпријатија.

Дефинирање на законите кои се применуваат во дефинираните области

По дефинирањето на областите каде примената на Законот за заштита на личните податоци е од особено значење за граѓаните беше направено детектирање на законите кои се применуваат во секоја од наведените области. Беа детектирани вкупно 35 закони по што беше креирана база на текстовите на сите закони.

Утврдување на методологија на истражувањето

Во првичното поставување на методологијата за вршење на правната анализа беше потребно дефинирање на прашања на кои правната анализа треба да одговори.

Како основа за дефинирање на прашањата за анализа беа земени начелата за заштита на личнитe податоци согласно кои личните податоци се обработуваат правично и во согласност со закон, собираат за конкретни, јасни и со закон утврдени цели и се обработуваат на начин што е во согласност со тие цели, соодветни, релевантни и не преобемни во однос на целите заради кои се собираат и обработуваат, точни, целосни и каде што е потребно ажурирани и чувани во форма што овозможува идентификација на субјектот на лични податоци, не подолго од што е потребно да се исполнат целите поради кои податоците се собрани.

 

Оттука, дефинирани беа 11 прашања врз основа на кои се изврши анализата на 35те закони од 12те области.

 1. Дали законот предвидува собирање на лични податоци и во која форма (евиденција, регистар, база)
 2. За која цел е предвидено собирањето на личните податоци и дали целта е јасна?
 3. Дали обемот на податоци кои се обработуваат одговара на целта?
 4. Кој првично ги собира податоците? (компанија, институција)
 5. Дали за некоја категорија на лични податоци е предвидена согласност од субјектот за нивна обработка?
 6. Дали се предвидени јасни и конкретни рокови на чување на личните податоци?
 7. Дали постои посебен член за заштита на личните податоци кој јасно укажува на примена на технички и организациски мерки?
 8. Дали обработката на податоците предвидена во овој закон е или треба да е поврзана и со примена на друг закон?
 9. Дали постојат исклучоци за обработка на чувствителни лични податоци? (ЕМБГ, биометрија, видео надзор)
 10. Дали ДЗЛП има дадено мислење по однос на законот?
 11. Дали мислењето на ДЗЛП е земено предвид?

 

Анализа на одговорите на прашањата утврдени во методологијата

Резултатите од анализата на одговорите на прашањата утврдени со методологијата се претставени на два начини

 1. Одговорите на прашањата како факти, односно, потврда или негација за тоа дали начелата за заштита на личните податоци се испочитувани и
 2. Образложение на уреденоста на материјата за заштита на личните податоци и насоки и предлози за целосно усогласување на одделните закони со Законот за заштита на личните податоци

 

До моментот на изготвување на овој веб сајт, мислењата дадени од страна на ДЗЛП за усогласеноста на законите со Законот за заштита на личните податоци не беа доставени па истите не се вклучени во правната анализа. За најнови информации упатете се на веб сајтот на Дирекцијата за Заштита на Лични Податоци.

air jordan 8 aqua black friday 2015 air jordan 8 air jordan 9 air jordan 9 air jordan 9 air jordan 9 black red white 2016 release air jordan 9 air jordan 9 product pol 7383 Buty koszykarskie Hyperdunk 2015 PRM.html product pol 5467 Hyperdunk 2013.html nike hyperdunk 2013 product pol 8040 Buty koszykarskie Hyperdunk 2015 Low Limited.html nike hyperdunk 2015 low nike air foamposite pro nike air foamposite pro nike air foamposite pro nike air foamposite pro pure platinum nike air foamposite one usa pierwsze zdjecia nike air foamposite one olympic product pol 6791 Buty koszykarskie Air Foamposite Pro.html
adidas eqt black pack release info adidas originals eqt black pack adidas originals eqt black pack adidas eqt support black pack releasing soon where to buy adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv primeknit zebra new images adidas eqt support adv primeknit zebra now available adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv primeknit zebra release date adidas eqt support adv primeknit zebra release date adidas eqt support adv primeknit zebra ba7496 adidas eqt support adv pk zebra primeknit adidas eqt support ultra boost turbo red white adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support adv black turbo red adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support ultra whiteturbo adidas originals eqt support 93 camo turbo red adidas eqt running support 93 primeknit og colorway adidas eqt running support 93 primeknit white teal chartreuse red black