yeezy boost 350 v2 confirmed app info adidas yeezy 350 boost v2 november 23 releases adidas yeezy boost 350 v2 black red release date update adidas yeezy boost 350 v2 black red adidas yeezy boost 350 v2 blackred drops tomorrow adidas yeezy boost 350 v2 red green copper early links adidas Yeezy Boost 350 V2 Glow in the Dark buy black friday yeezy boost 350 v2 yeezy 350 v2 drop black friday yeezy mafia atakuje ponownie adidas yeezy adidas yeezy boost 350 v2 black red toddler sizes adidas yeezy boost 350 v2 black red release date adidas yeezy boost 350 v2 black friday adidas yeezy boost 350 v2 black friday adidas yeezy adidas yeezy boost 350 v2 core blackred early links adidas yeezy boost 350 v2 zebra 2892 adidas Yeezy 350 Boost V2 Beluga Solar Red adidas yeezy boost v2 350 black white red

Fondacioni Metamorfozis është i përkushtuar në ruajtjen e privatësisë dhe në integritetin e të dhënave personale me të cilat bie në kontakt gjatë punës së tij. Në këtë dokument për politikë të zbatuar të privatësisë (privacy policy) janë shënuar llojet e të dhënave personale të cilat i pranojmë dhe i mbledhim gjatë shfrytëzimit të ueb-faqes së Fondacionit Metamorfozis (www.metamorphosis.org.mk, односно www.metamorphosis.mk), si dhe disa nga hapat të cilat i ndërmarrim për mbrojtjen e tyre.

Do t’ju kishim lutur që me kujdes ta lexoni këtë Politikë për privatësi. Shfrytëzimi i juaj dhe/ose regjistrimi në cilëndo pjesë të ueb-faqes d.t.th. pranim i kësaj Politike për privatësi. Nëse nuk pajtoheni me kushtet e kësaj Politike për privatësi, Ju lutemi mos e shfrytëzoni ueb-faqen. Kjo Politikë për privatësi nuk përfshin informata të mbledhura në vende të tjera, duke përfshirë, por duke mos u kufizuar në informata të mbledhura off-line dhe në ueb-faqe për tek cilat janë vendosur linke në ueb-faqe.

Politika e zbatuar për privatësi e Fondacionit Metamorfozis bazohet në Ligjin për mbrojtje të të dhënave personale të Republikës së Maqedonisë. Në formë elektronike, teksti i përmirësuar i Ligjit (PDF) mund të shkarkohet nga ueb-faqja e Drejtorisë për mbrojtje të të dhënave personale të RM(dzlp.mk).

Dispozita kryesore

  • Të gjitha të dhënat personale që janë nën kontroll të Fondacionit Metamorfozis janë marrë në bazë vullnetare, me pëlqim eksplicit të pronarëve të tyre, ose nga palë të treta të cilat e kanë marrë pëlqimin e pronarëve për atë përdorim
  • Të dhënat personale që janë nën kontroll të Fondacionit Metamorfosiz shfrytëzohen vetëm për qëllimin për të cilin janë mbledhur, e nëse ka nevojë të shfrytëzohen edhe për qëllime të tjera, ajo bëhet me leje eksplicite të pronarëve të tyre.
  • Politika e Fondacionit Metamorfozis është që shënimet që përmbajnë të dhëna personale të shkatërrohen/të fshihen pas kalimit të afatit të ruajtjes së tyre, nëse një gjë e tillë është paraparë me marrëveshje apo me ligj, ose pas përfundimit të projektit në kuadër të të cilit janë mbledhur.
  • Të dhënat që mblidhen në mënyrë automatike nga ueb-faqja e Metamorfozis, shfrytëzohen vetëm për nevoja statistikore, e jo edhe për përcjellje të aktivitetit të shfrytëzuesve individualë.
  • Në rast të hetimit kriminal, Fondacioni Metamorfozis u përmbahet ligjeve në fuqi të RM-së dhe të dhënat e mbledhura me aktivitetet e ueb-faqes u jepen organeve të hetuesisë vetëm me urdhëresë të vlefshme nga gjyqi, me përjashtim të rastit kur bëhet keqpërdorimi i sistemit të saj informativ ose ueb-faqes së saj, kur ditarët digjitalë të aktiviteteve (log) mund të kontrollohen dhe të analizohen edhe në procedurë parahetimore.

Shfrytëzimi i biskotave (cookies)

Ueb-faqja e Metamorfozis shfrytëzon biskota (cookies) në këto raste:

  • Për të penguar votimin e dyfishtë gjatë plotësimit të anketave. Për momentin, në ueb-faqen e Metamorfozis nuk ka anketa aktive. Kohëzgjatja e këtyre biskotave (cookies) është deri në përfundimin e anketës.
  • për paraqitjen përkatëse të versionit të gjuhës së faqes, për shfrytëzuesit që kanë bërë zgjedhje gjatë vizitës së mëparshme. Kohëzgjatja e këtyre biskotave (cookies) është 1 ditë pas zgjedhjes së bërë.
  • Gjatë regjistrimit të shfrytëzuesve në pjesën që është e mbrojtur me emër të shfrytëzuesit dhe fjalëkalim, i cili nuk është publik. Kohëzgjatja e këtyre biskotave (cookies) është deri në përfundimin e sesionit aktual.

Ueb-faqja e Metamorfozis e shfrytëzon sistemin për menaxhim të përmbajtjeve Joomla. Në rast se personeli i Metamorfozis ka njohuri se komponente (module) të tija eksterne vendosin edhe cookies të tjera, sjellja e tyre do të ceket në mënyrë plotësuese në këtë pjesë të politikës për privatësi.

Regjistrat e aktiviteteve të serverëve (Server logs) 

Për secilën ueb-faqe të Fondacionit Metamorfozis, provajderi për ueb-hostim mban regjistra të aktiviteteve të serverëve (server logs), ku shkruhet adresa IP, shfletuesi, sistemi operativ, data dhe koha e qasjes, refereri (ueb-faqja e vizituar më parë) skedari i marrë nga ueb-faqja, për secilin operacion të tillë. Këta regjistra trajtohen në përputhje me përcaktimet kryesore, ose me politikën individuale për privatësi të provajderit, i cili është i obliguar të veprojë në kuadër të Ligjit për mbrojtje të të dhënave personale dhe Ligjit për komunikime elektronike të RM-së.

Sipas ligjeve në fuqi të RM-së, personat juridikë që ofrojnë shërbime të Internetit janë të obliguar t’i ruajnë të dhënat për trafikun (të cilat i përmban regjistri i aktiviteteve të serverit – server log) minimum 24 muaj pas krijimit të tyre me qëllim që të jetë në disponim të organeve kompetente të hetuesisë, gjatë procedurës së rregulluar me ligj.

Servisin për hostim për ueb-faqen Metamorfozis e ofron kompania WebFaction.

Numëruesi ekstern i vizitave

Për transparencë të shtuar dhe për analiza krahasuese, ueb-faqja e Metamorfozis shfrytëzon dy numërues ekstern të vizitave: Sajt miter (Site Meter) dhe Gugëll analitiks (Google analytics) , që ofrohen nga kompani të vendosura në SHBA, të cilat janë nën jurisdiksion të ligjeve të atjeshme. Komunikimi me numëruesit eksternë realizohet duke futur kod që ofrohet nga ana e tyre, në faqet e ueb-faqes së Metamorfozis. Gjatë leximit të një faqeje të tillë, aktivizohet kodi, me ç’rast numëruesit ekstern i ofron qasje te këto të dhëna: adresa IP, shfletuesi, sistemi operativ, data dhe koha e qasjes, refereri (ueb-faqja e vizituar më parë) dhe ueb-faqet e vizituara nga faqja në të cilën është futur kodi i numëruesve.

  • Rezultatet e numëruesit Google analytics nuk kanq qasje publike dhe shfrytëzohen vetëm për analiza statistikore. Politika për privatësi e Google gjendet në ueb-faqenhttp://www.google.com/privacy.html.
  • Deri në qershor të vitit 2009 ueb-faqja e Metamorfozis e ka shfrytëzuar edhe numëruesin Site Meter, i cili i vë në disponim të publikut një pjesë të të dhënave të detajuara për 100 vizitorët e fundit, duke fshehur një pjesë të adresës IP,  si dhe të dhëna statistikore për numrin e vizitave dhe faqet e hapura gjatë 12 muajve të kaluar, duke e marrë për bazë momentin kur i qasemi raportit të tyre. Me të dhënat për vizitat në ueb-faqen e Metamorfozis të cilat i ka mbledhur Site Meter deri në datën e lartëpërmendur, kjo kompani është e obliguar të veprojë sipas politikës së tyre për privatësi, e cila gjendet në ueb-faqen http://www.sitemeter.com/?a=privacy.

Posta elektronike (e-maili) dhe listat për e-mail

Të dhënat të cilat vizitorët i dërgojnë në mënyrë vullnetare nëpërmjet postës elektronike (e-mailit) dhe formularit për kontakt, konsiderohen fshehtësi zyrtare dhe ruhen në përputhje me përcaktimet kryesore si dhe me rregullat dhe ligjet për punë arkivore. Këtu bëjnë pjesë edhe adresa e tyre e e-mailit, emri, mbiemri, adresa postale, telefoni, fotografitë etj.

Komunikimi me personelin e Metamorfozis në cilëndo formë bëhet pjesë e materialit dokumentues të cilin Fondacioni është i obliguar, varësisht nga karakteri i komunikimit, ta ruajë prej 1 deri në 5 vjet, në bazë të nenit 12 të Udhëzimit për mënyrën dhe teknikat e veprimit me materialin dokumentues dhe përmbledhjen arkivore në punën në zyrë dhe në atë arkivore. (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 60/97).

Regjistrimi në listat për e-mail të Metamorfozis bëhet ekskluzivisht në bazë vullnetare. Pëlqimi i anëtarëve sigurohet nëpërmjet kërkesës automatike të konfirmimit për regjistrim në listën për e-mail, pas futjes së e-mailit të tyre në listë nëpërmjet ueb-faqes. Në mënyrë alternative, njerëzit e interesuar për aktivitetet dhe lajmet e Metamorfozis mund të regjistrohen duke plotësuar formularë në letër në ngjarje të cilat i organizon Fondacioni.

Anëtarët e listave për e-mail kanë mundësi në çdo kohë ta anulojnë anëtarësinë nëpërmjet mekanizmit përkatës automatik, duke klikuar në linkun i cili është i shënuar në çdo e-mail nga listat, ose duke e kontaktuar personelin e Fondacionit Metamorfozis në çfarëdo forme.

Kontakti

Për të gjitha pyetjet që kanë të bëjnë me të dhënat Tuaja personale të ruajtura nga Fondacioni Metamorfozis, drejtohuni drejtpërsëdrejti te zyrat e saja, nëpërmjet cilësdo mundësi standarde për kontakt.

Fondacioni Metamorfozis
rr. “Apostoll Gusllarot” nr. 40
1000 Shkup, Maqedoni

е-maili: info [në] metamorphosis.org.mk
tel/faks: +389 (0)2 3109 325

air jordan 8 aqua black friday 2015 air jordan 8 air jordan 9 air jordan 9 air jordan 9 air jordan 9 black red white 2016 release air jordan 9 air jordan 9 product pol 7383 Buty koszykarskie Hyperdunk 2015 PRM.html product pol 5467 Hyperdunk 2013.html nike hyperdunk 2013 product pol 8040 Buty koszykarskie Hyperdunk 2015 Low Limited.html nike hyperdunk 2015 low nike air foamposite pro nike air foamposite pro nike air foamposite pro nike air foamposite pro pure platinum nike air foamposite one usa pierwsze zdjecia nike air foamposite one olympic product pol 6791 Buty koszykarskie Air Foamposite Pro.html
adidas eqt black pack release info adidas originals eqt black pack adidas originals eqt black pack adidas eqt support black pack releasing soon where to buy adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv primeknit zebra new images adidas eqt support adv primeknit zebra now available adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv primeknit zebra release date adidas eqt support adv primeknit zebra release date adidas eqt support adv primeknit zebra ba7496 adidas eqt support adv pk zebra primeknit adidas eqt support ultra boost turbo red white adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support adv black turbo red adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support ultra whiteturbo adidas originals eqt support 93 camo turbo red adidas eqt running support 93 primeknit og colorway adidas eqt running support 93 primeknit white teal chartreuse red black