yeezy boost 350 v2 confirmed app info adidas yeezy 350 boost v2 november 23 releases adidas yeezy boost 350 v2 black red release date update adidas yeezy boost 350 v2 black red adidas yeezy boost 350 v2 blackred drops tomorrow adidas yeezy boost 350 v2 red green copper early links adidas Yeezy Boost 350 V2 Glow in the Dark buy black friday yeezy boost 350 v2 yeezy 350 v2 drop black friday yeezy mafia atakuje ponownie adidas yeezy adidas yeezy boost 350 v2 black red toddler sizes adidas yeezy boost 350 v2 black red release date adidas yeezy boost 350 v2 black friday adidas yeezy boost 350 v2 black friday adidas yeezy adidas yeezy boost 350 v2 core blackred early links adidas yeezy boost 350 v2 zebra 2892 adidas Yeezy 350 Boost V2 Beluga Solar Red adidas yeezy boost v2 350 black white red

Правна рамка за приватност

Република Македонија има сопствена правна рамка која го гарантира правото на приватност и заштита на личните податоци. Во член 25 од Уставот на Република Македонија стои:

„На секој граѓанин му се гарантира почитување и заштита на приватноста на неговиот личен и семеен живот, на достоинството и угледот.“

Член 18, пак, вели :

„Се гарантираат сигурноста и тајноста на личните податоци.
На граѓаните им се гарантира заштита од повреда на личниот интегритет што произлегува од регистрирањето на информации за нив преку обработка на податоците.“

Со Уставот е заштитена приватноста и слободата во комуницирањето : Член 17 гласи,

„Се гарантира слободата и тајноста на писмата и на сите други облици на општење.
Само врз основа на одлука на суд може да се отстапи од начелото на неповредливост на тајноста на писмата, ако е тоа неопходно за водење на кривична постапка или тоа го бараат интересите на одбраната на Републиката.“

И конечно, Член 26 ја гарантира неповредливоста на домот :

„Се гарантира неповредливоста на домот. Правото на неповредливост на домот може да биде ограничено единствено со судска одлука кога е во прашање откривање или спречување, на кривични дела или заштита на здравјето на луѓето.“

Освен законската рамка дадена во Уставот, во Република Македонија постојат и дополнителни закони и подзаконски акти кои ја унапредуваат заштитата на личните податоци на граѓаните и нивната приватност.

Во Законот за Заштита на Личните Податоци, донесен во 2005, се дефинираат начини на кои личните податоци на граѓаните се собираат, кога е дозволено нивно собирање и складирање а кога не, се дефинираат категории на лични податоци по сензитивност, воедно и мерки за заштита на истите од недозволена обработка.

Генерално, личните податоци на граѓаните можат да се обработуваат само со изречита согласност, освен во случаи од голема важност за безбедноста на Република Македонија.

Понатаму, во законот се наведени и техничките мерки потребни за физичка безбедност на базите на податоци. Во периодот по иницијалното донесување на законот во 2005, се изготвени повеќе правилници кои дополнително ги прецизираат потребните технички мерки за одделни институции кои вршат собирање, складирање и/или обработка на лични податоци, што дополнително придонесува кон безбедноста на податоците.

Во поновите правилници, најновиот достапен во моментов датира од 03.2014, се наведени и лица-администратори на базите на податоци, кои имаат обврски пропишани со закон, како што е одржување на базите на податоци, обезбедување на технички мерки за физичка безбедност и заштита од надворешни влијаниа на серверите на кои се чуваат податоците, одобрување и креирање на пристап преку лозинки до вработените лица кои ги користат таквите податоци во секојдневното работење, повеќе нивоа на овластување итн.

Со последните правилници, како и подзаконските акти, забележуваме тренд на следење и прецизирање на регулативата што се однесува на заштитата на личните податоци и правото на приватност со широко прифатените предлози на ЕУ и глобалната сцена.

Освен гореспоменатите уставни и законски прописи кои промовираат приватност и заштита на личните податоци, постојат и низа други закони и подзаконски акти кои припаѓаат на одделни сектори (како на пример, Законот за Државна Статистика и Законот за Социјална Заштита) кои дополнително го осигуруваат ова основно човеково право. Бидејќи органите како полицијата, агенцијата за вработување, пензиското осигурување итн, ги користат (прибираат, складираат, обработуваат) личните податоци во нивното секојдневно работење, потребно е во таквите инстанци дополнително прецизирање на начините на кои тие податоци ќе се користат, како и механизмите за заштита од злоупотребата.

air jordan 8 aqua black friday 2015 air jordan 8 air jordan 9 air jordan 9 air jordan 9 air jordan 9 black red white 2016 release air jordan 9 air jordan 9 product pol 7383 Buty koszykarskie Hyperdunk 2015 PRM.html product pol 5467 Hyperdunk 2013.html nike hyperdunk 2013 product pol 8040 Buty koszykarskie Hyperdunk 2015 Low Limited.html nike hyperdunk 2015 low nike air foamposite pro nike air foamposite pro nike air foamposite pro nike air foamposite pro pure platinum nike air foamposite one usa pierwsze zdjecia nike air foamposite one olympic product pol 6791 Buty koszykarskie Air Foamposite Pro.html
adidas eqt black pack release info adidas originals eqt black pack adidas originals eqt black pack adidas eqt support black pack releasing soon where to buy adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv primeknit zebra new images adidas eqt support adv primeknit zebra now available adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv primeknit zebra release date adidas eqt support adv primeknit zebra release date adidas eqt support adv primeknit zebra ba7496 adidas eqt support adv pk zebra primeknit adidas eqt support ultra boost turbo red white adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support adv black turbo red adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support ultra whiteturbo adidas originals eqt support 93 camo turbo red adidas eqt running support 93 primeknit og colorway adidas eqt running support 93 primeknit white teal chartreuse red black